Meer over Huyscoaching


Kenmerken

  • Je oefent met en reflecteert op situaties die zich voordoen in jouw dagelijkse praktijk.
  • Je reflecteert op praktijksituaties en krijgt steeds meer zicht op wat er bewust en onbewust gebeurt.
  • Je ontvangt concrete handvatten en praktische tips.
  • Je voert opdrachten op maat uit en ontwikkelt nieuwe vaardigheden en gedrag.
  • Je maakt een voortgangsrapportage van je ontwikkelingen.

Locatie

De coaching vindt plaats op een van de locaties van het Communicatiehuys in Nijmegen en Breukelen. In overleg kan de coaching plaatsvinden op een andere locatie.

Intakegesprek

Een goede klik met de coach is een belangrijke voorwaarde voor de effectiviteit van coaching. Daarom start iedere coaching met een intakegesprek (maximaal 1 uur). Deze staat in het teken van kennismaking, het bespreken van je coachingsvraag, de huidige en gewenste situatie en datgene wat je wilt bereiken. Tijdens het intakegesprek kies je samen met je coach voor het programma dat het beste past bij jouw coachingsvraag. Als je andere wensen hebt, dan kunnen we het programma eenvoudig aanpassen. Na het intakegesprek kun je besluiten toch niet verder te gaan of de voorkeur geven aan een andere coach. Voor het intakegesprek worden geen kosten in rekening gebracht.

Vertrouwelijkheid

Als coach gaan we een vertrouwensrelatie aan en zijn we verplicht tot geheimhouding van hetgeen ons uit hoofde van de uitoefening van ons beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Die verplichting blijft na het beëindigen van de professionele contacten bestaan.

Persoonsgegevens

De gegevens in het kader van de coaching zullen zorgvuldig worden bewaard in een dossier en/of op digitale wijze. Deze gegevens worden voor de duur van één jaar bewaard, vanaf het moment dat de coaching is afgerond en de professionele relatie is beëindigd. De inhoud van rapportages is vertrouwelijk en alleen voor jou bestemd. Jij beslist of en hoe gedetailleerd je informatie met anderen deelt.

Interesse in coaching?

Na een korte telefonische intake volgt een persoonlijk intakegesprek met een passende coach.

Neem contact op of bel direct: 06 51 27 84 76

×